Latvian Intellectuals in Australia in the 1950-1980s: Situations of Cultural Frontier
pdf

Keywords

Latvia Australia emigration exile “Jaunā Gaita” identity crisis assimilation frontier

How to Cite

1. Кирчанов М. Latvian Intellectuals in Australia in the 1950-1980s: Situations of Cultural Frontier // Journal of Frontier Studies. 2019. № 4.1. C. 88-130.

Abstract

The author analyses the problems of frontierism in the development of the Latvian community in Australia. After Latvia was Sovietized, Australia became one of the centres of Latvian emigration. Several Latvian intellectuals who began their careers in independent Latvia after the events of 1940 and 1944 lived in Australia. Others were born in emigration, but they were able to become national Latvian activists. The author believes that the historical backgrounds actualized the frontier features of Latvian identity in emigration. The author believes that “Jaunā Gaita”, one of the leading journals of Latvian in the exile, is an important source that provides historians with opportunities to analyse the main vectors and trajectories of the development of Latvian identity in Australia. The author analyses the poetic and prosaic texts of Latvian intellectuals in Australia. “Jaunā Gaita” became an important source of information on the cultural, song and theatrical activities of Latvians in Australia. It is assumed that Latvian communities in Australia, like Latvians in other countries of emigration, became victims of a gradual marginalization process because they imagined exile as a frontier between different periods of Latvian history. “Jaunā Gaita”, on the one hand, paid special attention to the problems of Latvian youth, because its authors were afraid of assimilation. On the other hand, the journal published poetic and prose texts actively that actualized the main vectors and trajectories of the development of Latvian identity in emigration. Texts of Latvian intellectuals published in “Jaunā Gaita”, actualize various forms and dimensions of identity crisis and transformation of historical memory in emigration.

https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10030
pdf

References

Ābele, K. (1961a). Mēs esam šaubītāju paaudze, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Dzeja.htm

Ābele, K. (1961b). Atceros kādu dienu, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Dzeja.htm

Ābele, K. (1962b). Nemiera mīkla, Jaunā Gaita, (35), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg35/JG35_Dzeja.htm

Ābele, K. (1962а). Jaunietis ka latvietis un austrālietis, Jaunā Gaita, (35), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg35/JG35_Abele.htm

Ābele, K. (1963b). Nāves karalienei, Jaunā Gaita, (41), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg41/JG41_Dzeja.htm

Ābele, K. (1963а). Toreiz, Jaunā Gaita, (44), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg44/JG44_Dzeja.htm

Ābele, K. (1969). Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1968. gadā, Jaunā Gaita, (73), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg73/JG73_Abele.htm

Ābele, K. (1970). Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1969. gadā, Jaunā Gaita, (78), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg78/JG78_Abele.htm

Ābele, K. (1971). Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1970. gadā, Jaunā Gaita, (83), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg83/JG83_Abele.htm

Ābele, K. (1972). Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1971. gadā, Jaunā Gaita, (88), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg88/JG88_Abele.htm

Ābele, K. (1973). Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1972. gadā, Jaunā Gaita, (95), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg95/JG95_Abele.htm

Akmentiņš, O. (1958) Amerikas latvieši, 1888 – 1948. Lincoln: Vaidava

Alksnis, V. (1964). Trimdas Latviešu jaunatnes Nacionālā Polītika, Jaunā Gaita, (48). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg48/JG48_Alksnis.htm

Attwood, B. (2017), The Good Country: The Djadja Wurrung, The Settlers and The Protectorate. Melbourne: Monash University Publishing

Austrālis, (1964). Nacionālisms un patriotisms, Jaunā Gaita, (48). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg48/JG48_Australis.htm

Balodis, A. (1958a). Latvija − Baltija − Eiropa, Jaunā Gaita, (13), janvārī – februārī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg13/JG13_vidusdala.htm

Balodis, A. (1958b). Baltiešu vienības centieni pagātnē un nākotnē. Jaunā Gaita, (14), martā – aprīlī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg14/JG14_Balodis.htm

Baltaks, J. (1960) Austrālijas latvieši un asimilācija, Arhīvs (1), 48. – 73. lpp.

Baumanis, A. (1958). Par emigrantiem un trimdiniekiem, Jaunā Gaita, (18). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg18/JG18_Dzive-un-darbi.htm

Bērziņa, L. (1963). 60 gadi, 40 lugas. Latviešu ideālists Mārtiņa Zīverta lugās, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_gramatas_Berzina.htm

Bērziņa, L. (1974). Nobela prēmijas laureāts Patriks Vaits, Jaunā Gaita, (99), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg99/JG99_Berzina-par-Vaitu.htm

Bērziņa-Baltiņa, V. (1987), Apslēptais Dieva avots, Jaunā Gaita, (164). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg164/JG164_Berzina.htm

Bērziņa-Baltiņa, V. (1989), Lāčplēša tauta, Jaunā Gaita, (175). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg175/JG175_Berzina-Baltina.htm

Critchett, J. (1990), A Distant Field of Murder: Western District Frontiers, 1834–1848. Melbourne: Melbourne University Press

Daukste-Silasproģe, I. (2002). Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944.–1950.). Rīga: Zinātne

Daukste-Silasproģe, I. (2007). Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā: 1950.–1965. Rīga: Valters un Rapa

Daukste-Silasproģe, I. (2014). Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības. Rīga: LU LFMI

Daukste-Silasproģe, I. (2019). Gaidot laivu: Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā. Rīga: LU LFMI

Dunsdorfs, E. (1961). Jaunatne un mūsu nākotne, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Dunsdorfs.htm

Dunsdorfs, E. (1964). Maiļotā latviešu valoda, Jaunā Gaita, (50), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg50/JG50_Dunsdorfs.htm

Eglītis, M. (1963). Staru būdas teiksmotājs, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_Eglitis.htm

Eglītis, M. (1978). Tikai divi ielas, Jaunā Gaita, (121), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg121/JG121_Eglitis.htm

Eglītis, M. (1984). Spodris manā atmiņā, Jaunā Gaita, (147), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg147/JG147_Eglitis-par-Klauvertu.htm

Freiberga, V. (1980), Dzejiskā iztēle latvju dainās, Jaunā Gaita, (127–128), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg127/JG127-128_VVF.htm#_edn1

Freimanis, D. (1956). Jaunieši un latviskā kultūra (Referāts Vašingtonas latviešu jauniešu dienās 1956. g. 28.jūl.), Jaunā Gaita, (6). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg6/JG6_Vertejumi-pardomas.html

Freimanis, E. (1970). Divas pasaules. Divi fragmenti no romāna, Jaunā Gaita, (78), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg78/JG78_Freimanis.htm

Freimanis, K. (1974). 13. austrālijas latviešu teātŗu festivals, Jaunā Gaita, (99), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg99/JG99_Teatris.htm

Gārša, A. (1961). Dienvidu Krusts, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Gaarsha.htm

Ģērmanis, U. (1957a). Latvijas Satversmes tēvi, Jaunā Gaita, (7), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg7/JG7_Germanis.html

Ģērmanis, U. (1957b). Latviešu tautas piedzīvojumi, Jaunā Gaita, (8), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg8/JG8%20-%20JG21_Germanis.html

Ģērmanis, U. (1966). Latvijas neatkarības idejas attīstība, Jaunā Gaita, (58). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg58/JG58-62_Germanis.htm

Grants, Ā. (1958). Stokholmas “Norma”. Romāna “Un sniegs snieg pār Stokholmu” fragments, Jaunā Gaita, (18). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg18/JG18_Grants.htm

Grasis, I. (1981), Zeme, zeme, Jaunā Gaita, (133), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg133/JG133_Dzeja.htm

Irbe, A. (1958). Vecpilsētas teika, Jaunā Gaita, (13), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg13/JG13_Irbe.htm

Irbe, G. (1967). Metamorfoze 3.9.1967, Jaunā Gaita, (66). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg66/JG66_Irbe.htm

Jēger-Freimane, P. (1962). Domas par latviešu jaunatnes problēmu svešumā, Jaunā Gaita, (36), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg36/JG36_JegerFreimane.htm

Kalniņš, Br. (1966). Domas par Latvijas valsti, Jaunā Gaita, (60). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg60/JG60_Kalnins.htm

Kaupmanis, H. (1963). Par brīvo pantu, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_Kaupmanis.htm

Ķiķauka, T. (1981a), Trimdas laikraksti, Jaunā Gaita, (132), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg132/JG132_Kikauka.htm

Ķiķauka, T. (1981b), Trimdas periodiskie izdevumi, Jaunā Gaita, (133), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg133/JG133_Kikauka.htm

Lācis, O. (1963a). Vientuļie, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_Dzeja.htm

Lācis, O. (1963b). Sapnī vēroju sevi, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_Dzeja.htm

Lācis, O. (1977). Gunispers, Jaunā Gaita, (113), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg113/JG113_Lacis.htm

Launags, F. (1984), Raksts bez atslēgas, Jaunā Gaita, (148). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg148/JG148_Launags.htm

Lelis, J. (1967). Latviešu trimdas sabiedrības izvērtējums, Jaunā Gaita, (63). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg63/JG63_Lelis.htm

Nollendorfs, V. (1955). Vecais un jaunais, Jaunā Gaita, (2). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg2/JG2_Nollendorfs.html

Ozoliņa, I. (1986), Saule un saules koks latviešu literātūrā, Jaunā Gaita, (156). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg156/JG156_Ozolina.htm

Peniķis, J. (1967). Domas par Latvijas valsti, Jaunā Gaita, (65). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg65/JG65_Penikis.htm

Pļavkalns, G. (1962). Meditācija. Jaunā Gaita, (35), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg35/JG35_Dzeja.htm

Pļavkalns, G. (1965a). Ādams un Ieva bez vīģes lapas: Osvalds Lācis, “Mēs un viņas”, stāsti, Austrālijas latviešu autoru daiļdarbu serijas 4. grāmata, Salas apgāds, 1964. g., 166 lpp., Astras Lāces vāks un illustrācijas, K. Freimaņa piezīmes. Jaunā Gaita, (56), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg56/JG56_gramatas_Plavkalns.htm

Pļavkalns, G. (1965b). Romantisms dzejā, Jaunā Gaita, (53), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg53/JG53_Plavkalns2.htm

Pļavkalns, G. (1967b). Īstums un vienkāršība mūsu jaunākajā dzejā, Jaunā Gaita, (63), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg63/JG63_Plavkalns.htm

Pļavkalns, G. (1967а). Vēstule bez adreses, Jaunā Gaita, (61), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg61/JG61_Dzeja.htm

Pļavkalns, G. (1971). Sarkofagā, Jaunā Gaita, (85), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg85/JG85_Dzeja.htm

Puisāns, T. (1980), Latgales problēma latvijas vēsturē, Jaunā Gaita, (128–129), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg128/JG128-129_Puisans.htm

Puisāns, T. (1982), Latviešu valodas dilemma, Jaunā Gaita, (141). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg141/JG141_Puisans.htm

Purviņš Jurjāns, J. (1983), Nacionālisma nākotne, Jaunā Gaita, (145). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg145/JG145_Purvins-Jurjans.htm

Putniņš, A. (1981). Latvians in Australia. Alienation and Assimilation. Canberra: Australian National University Press, 142 p.

Rīdzinieks, R. (1976), Nokavētie ciemi, Jaunā Gaita, (108), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg108/JG108_Ridzinieks.htm

Rodze-Ķīsele, E. (1983), Mēs un pašreizējās latvijas literātūra, Jaunā Gaita, (146). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg146/JG146_Rodze-Kisele.htm

Rozentāle, G. (1972). Vientulības Čaulā, Jaunā Gaita, (88), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg88/JG88_gramatas_Rozentale.htm

Rozītis, J. (1984), Jaunu latviešu trimdas kultūras definīciju meklējot, Jaunā Gaita, (147–148). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg147/JG147_Rozitis.htm

Rubess, B. (1985), Latvijas nākotne kopā mūs sauc un sauc vēl arvien. Valstssvētku runa 1984. gada 18. novembrī Ņujorkā, Jaunā Gaita, (151). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg151/JG151_Rubess.htm

Rūķe-Draviņa, V. (1981), Latviešu tautasdziesmas un modernā dzeja, Jaunā Gaita, (133), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg133/JG133_Ruke-Dravina.htm

Rūķe-Draviņa, V. (1985), Par ievām mūsu tautasdziesmās, Jaunā Gaita, (153). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg153/JG153_Ruke-Dravina.htm

Sarma, J. (1962a). Konkrētības cienītājs, Jaunā Gaita, (35), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg35/JG35_Sarma.htm

Sarma, J. (1962b). Mērnieku laiki. Kāds latviešu literatūras un kultūrvēstures piemineklis, Jaunā Gaita, (39), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg39/JG39_Sarma-par-MerniekuLaikiem.htm

Sarma, J. (1963). Jaunās īstenības dzeja, Jaunā Gaita, (42), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg42/JG42_Sarma.htm

Silkalns, E. (1957a). Austrālijas latviešu jaunatne piedalās kultūras dienās Melburnā, Jaunā Gaita, (7), januārī – februārī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg7/JG7_Dzive_un_darbi.html

Silkalns, E. (1957b). Melburnas jaunās latviešu mākslinieces. Ciemos pie Daces Dubavas, Gerdas Hebalgas un Zanes Volkovas, Jaunā Gaita, (10), jūlijā – augustā. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg10/JG10_Dzive_un_darbi.htm

Silkalns, E. (1958a). Austrālijas latviešu jaunatne. Piedalās kultūras dienās Adelaidē, Jaunā Gaita, (13), januārī – februārī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg13/JG13_vidusdala.htm

Silkalns, E. (1958b). Carmen altum, Jaunā Gaita, (14), martā – aprīlī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg14/JG14_Dzeja.htm#Eduards_Silkalns

Silkalns, E. (1958c). Dvēselīga cilvēka iedoma, Jaunā Gaita, (14), martā – aprīlī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg14/JG14_Dzeja.htm#Eduards_Silkalns

Silkalns, E. (1958d). Jaunatnes dienas Melburnā. Vēstule no Austrālijas. Jaunā Gaita, (18). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg18/JG18_Dzive-un-darbi.htm

Silkalns, E. (1959a). Darbi un dzīve, Jaunā Gaita, (20). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg20/JG20_Dzive_un_darbi.htm

Silkalns, E. (1959b). Parīt, Jaunā Gaita, (24), novembris – decembris. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg24/JG24_dzeja.htm#Ed._Silkalns

Silkalns, E. (1961a). Ja laimēsies man aizšūpot ar dižu kuģi, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Dzeja.htm

Silkalns, E. (1961b). Tik daudzu kurpju nospiedumus smiltīs, Jaunā Gaita, (28), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg28/JG28_Dzeja.htm

Silkalns, E. (1964). Līķis ķešā, Jaunā Gaita, (47). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg47/JG47_Dzeja.htm

Silkalns, E. (1965a). Dieviņš, Jaunā Gaita, (56). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg56/JG56_Dzeja.htm

Silkalns, E. (1965b). Pašnāvnieks, Jaunā Gaita, (53). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg53/JG53_Silkalns.htm

Silkalns, E. (1974). Fragments no grāmatas “No rīta”, ko šogad izdos LPB Austrālijas kopas apgāds, Jaunā Gaita, (100). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg100/JG100_Silkalns.htm

Sodums, D. (1958). Vēl par valodu, Jaunā Gaita, (13), janvārī – februārī. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg13/JG13_vidusdala.htm

Sodums, D. (1959). Lāčplēsis trimdā, Jaunā Gaita, (24), novembris – decembris. Retrieved from https://jaunagaita.net/jg24/JG24_Sodums.htm

Spekke, A. (1957). Laiku maiņā, Jaunā Gaita, (7), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg7/JG7_Spekke.html

Spilners, I. (1967). Domas par Latvijas valsti, Jaunā Gaita, (61). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg61/JG61_Spilners.htm

Steprāns, I. (1984), Nacionālisma nākotne, Jaunā Gaita, (147). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg147/JG147_Steprans.htm

Streips, L. (1967). Domas par Latvijas valsti, Jaunā Gaita, (62). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg62/JG62_Streips.htm

Tomsons, T. (1979). Latviešu trimdas teātrim, Jaunā Gaita, (124). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg124/JG124_Dzeja.htm

Tupesis, J. (1981), Intervija par dievturību, Jaunā Gaita, (132), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg132/JG132_Tupesis.htm

Tupešis, J. (1985), Ko nozīmē but latviskam?, Jaunā Gaita, (151). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg151/JG151_Tupesis.htm

Upelnieks, E. (1985), Nacionālisms, Jaunā Gaita, (151). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg151/JG151_Upenieks.htm

Vāvere, A. (1982), Koloniālo un etnisko kultūru parallēles, Jaunā Gaita, (141). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg141/JG141_Vavere.htm

Veigners, I. (1993). Latvieši ārzemēs. Latvijas enciklopēdija. Rīga: Zinātne

Veselis, J. (1956). Jaunatne un latviskās idejas, Jaunā Gaita, (6). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg6/JG6_Veselis.html

Vīķe-Freiberga, V. (1974), Latviskā identitāte trimdā, Jaunā Gaita, (100–101), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg100/JG100-101_VairaVikeFreiberga.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1975a), Senlatviešu reliģija sinkrētisma gaismā, Jaunā Gaita, (104), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg104/JG104_Vike-Freiberga.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1975b), Dainu atbalsis mūsdienu latvijas dzejā, Jaunā Gaita, (102), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg102/JG102_Vike-Freiberga.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1976), Dziesma un tauta, Jaunā Gaita, (112), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg110/JG110_VVF.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1977), Trimdas psīcholoģija, Jaunā Gaita, (110), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg112/JG112_Vike-Freiberga.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1978), Par brīvību, Jaunā Gaita, (117), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg117/JG117_VVF-par-brivibu.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1979a), Saules teiksma latvju dainās, Jaunā Gaita, (125), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg125/JG125_Vike-Freiberga.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1979b), Par brīvību un humānisma vērtībām, Jaunā Gaita, (122), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg122/JG122_VVF.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1982), Jaunatne un sabiedrība: paaudžu maiņa latviešu trimdas apstākļos, Jaunā Gaita, (138–139). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg138-9/JG138-9_VVF.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1985b), Kultūra un sabiedrība, Jaunā Gaita, (155). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg155/JG155_VVF.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1985а), Par dainu tēvu un dainu pasauli, Jaunā Gaita, (153). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg153/JG153_VVF.htm

Vīķe-Freiberga, V. (1986), Brīvība un latviskā dzīves ziņa, Jaunā Gaita, (159). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg159/JG159_VVF.htm

Zālītis, J. (1974). Popmūzika un kultūras attīstība, Jaunā Gaita, (100), Retrieved from https://jaunagaita.net/jg100/JG100_Zalitis.htm

Zariņš, G. (1963). Uguņi un ugunsgrēks, Jaunā Gaita, (41). Retrieved from https://jaunagaita.net/jg41/JG41_Zarins.htm

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.